Facebook
english version
 
 
 

O násTANA oční klinika je nestátní zdravotnické zařízení poskytující nadstandardní ambulantní oftalmologickou péči. Hlavní specializací našeho pracoviště je refrakční a kataraktová chirurgie. Naše činnost je rozšířena o náročné operace zadního segmentu oka - vitrektomie. Poskytuje oftalmologickou péči v několika provozovnách v Olomouci a patří jí i ambulance v Přerově. Naše provozovny vyhovují požadavkům medicíny 21.století nejen prostorovým uspořádáním, ale také špičkovým přístrojovým vybavením
Cílem oční kliniky TANA je ambulantní cestou poskytovat nejmodernější oftalmologickou péči podle posledních trendů na světové úrovni. Navíc vše v klidném a příjemném prostředí, s individuálním přístupem ke každému klientovi.
Naše krédo: Každý pacient je pro nás důležitý

Síť provozoven TANA

1. provozovna Uhelná – diagnostické a …. centrum zaměřené na primární péči.
Zásada, v čem jsme silní: Orientujeme se na pacienty, kterým po převzatí do ambulantní péče jsme schopni poskytnout veškerou ambulantní oftalmologii, naši pacienti nemusí vyhledávat oční péči jinde. Naše péče pokrývá celé spektrum ambulantních výkonů, nejsme specializovaní na lůžkovou péči, operace spojené s uspáním anesteziologwm a dlouhodobou péči o děti se strabismem, oroptickýou léčbou.
2.provozovna Horní Lán-operační sály a před i post operační péče
Zde v klidném a prostorném prostředí s unikátními výhledy na Olomouc a její okolí jsou všechny naše operační sály. Přicházejí sem nejen pacienti z našich ambulancí ve městě a okolí, ale také pacienti z ostatních ambulancí. Jsou zde soustředěna všechna předoperační vyšetření a bezprostřední pooperační péče.
foto
3.oční ambulance Přerov
V prostorách původní Železniční polikliniky Přerov jsme přebrali soukromou oční ordinaci, kde nadále pod vedením vedoucí lékařky MUDr. Taťány Pospíšilové provozujeme klasickou oční ambulanci. Je zaměřena na primární péči, nově po našem vstupu doplněna o moderní vyšetření na OCT. Pacientům z této ordinace poskytujeme samozřejmě i možnost operací na našich sálech.
4.oční optiky TANA
Naše dvě provozovny-Uhelná a Wellnerova doplňují komplexnost nabízené péče, našim pacientům, kteří si ponechávají brýle, nabízíme jejich zhotovení ve vysoké kvalitě s rozšířenou zárukou řešit eventuální problémy.

Více na www.tana-optika.cz

 
Odkaz na Mapy.cz

TANA oční klinika, s.r.o.

Odkaz na Mapy.cz
ambulance operační sály
Uhelná 8, Olomouc Horní Lán 8, Olomouc
tel.: 585 242 729, 602 525 723
info@tanaocniklinika.cz
www.tanaocniklinika.cz
č.účtu: 216 792 684 / 0300