Politika

Stavitelné výstružníky

K čemu výstružník vlastně slouží..

Vyhrubování a vystružování řadíme mezi dokončovací operace třískového obrábění. Naproti tomu vrtání patří mezi operace základní, protože vrtákem nejsme schopni dosáhnout požadované geometrické přesnosti, tolerance díry ani kvality opracování jejího povrchu. Zcela zásadní je otázka „k čemu má díra sloužit“? Pro běžné domácí kutily je kvalita díry způsobená vrtáním zcela postačující. Naopak pro přesnou strojírenskou výrobu, kde je díra vyráběna pro jeden konkrétní a přesný typ uložení (s přesahem, s vůlí a přechodné) je výstružník stavitelný naprosto nezbytnou součástí výbavy..

Stavitelné výstružníky v boxu

Výhrubník nebo výstružník?? Kdo se v tom má vyznat..

Lidé si často pletou výhrubník s výstružníkem. Pojďme si v tom tedy udělat pořádek!

Výhrubník (ve většině případů má 4 ostří) je odvozený od slova hrubování, což ve strojírenské hantýrce znamená hrubou práci, přípravu. V praxi to znamená rozšíření již předvrtaného otvoru o cca 0,5-1,5 mm. Dochází i k určitému zlepšení kvality povrchu a jejího tvaru. Díra tedy může už tehdy splňovat kritéria požadované kvality, ale většinou jde pouze o přípravu pro samotný výstružník.

Výstružník (má 4 a více ostří) naproti tomu slouží k velmi přesnému dokončení díry dle třídy přesnosti IT5-IT7. Již předvrtaný otvor jím rozšiřujeme maximálně o 0,5 mm!! Proto pokud není vyvrtávaný materál extrémně tvrdý nebo není potřeba odebírat velké množství materiálu, výstružník bohatě stačí.

Průřez stavitelným výstružníkem

Výhody stavitelného výstružníku..

Mezi jednoznačně největší výhodu stavitelného výstružníku patří jeho univerzálnost. Rozsah nastavení rozměru je 1-1,25 mm. Tím odpadá nutnost mít v šuplíku celou řadu jednotlivých výstružníků. Odebíraná tříska je jemná a nemá tendenci díru ucpávat.

Tento výstružník je ručního typu a má 6 ostří, vždy 2 naproti sobě, takže kontrola rozměru posuvným měřítkem je snadná. Změna a nastavení požadovaného rozměru je jednoduchá a rychlá. Spočívá v povolení jistících matic na obou koncích a mechanického posunutí destiček v drážce. Čtyřhran na konci umožňuje upnutí do ručního vratidla. Výstružník lze ale také upnout do kleštiny v pinole soustruhu (pokud je díra v ose).

POZOR – pouze pro průchozí díry!!