Www

Užívejte elektřinu efektivně

Dáváte za vinu Vašim chodbičkám bez oken, které spojují výrobní dílny, že Vám zvyšují náklady na provoz častým svícením? Zaměstnanci mají problém se zhasínáním, kdykoliv chodbičku projdou? Přitom tam máte obrovské cedule s nápisem: Šetři elektrickou energií! Zlobíte se na ně? Co kdybyste udělal něco docela jiného?

sklepní chodba

Cedule sundejte a hoďte se do klidu.
Zamyslete se nad tím, kolikrát za jednu směnu projdou zaměstnanci oněmi chodbičkami. Vždyť tam chodí tak často. Mnohdy se ani nevyplatí zhasínat, když jdou zase hned zpátky. Nosí si materiál. Odnáší výrobek. Není zbytí. Chcete-li zabránit vysokým nákladům na provoz, máte dvě možnosti:

  1. Buď necháte stavebními úpravami probourat zdi a udělat místo pro okna.
  2. Nebo změníte typ osvětlení !

A že druhá varianta bude schůdnější, je nadmíru jistá. Proto se zamyslete nad tím, jaké osvětlení vybrat, aby se Vám investice vyplatila.

Rozhodně musíte zvolit zdroj světla s nižším odběrem, s vyšší životností, s dokonalou svítivostí a s efektem stálého svícení bez nutnosti zhasínání. Už žádné cedule. Už žádné zlobení se se svými nezodpovědnými zaměstnanci. Těmto dvěma věcem dejte sbohem.

A že takové zdroje osvětlení neexistují? Tak to se tedy šeredně mýlíte. Samozřejmě, že kruhové zářivky na stěnu, nebo na strop Vašich chodbiček nebudou zadarmo. Prvotní investice Vás možná rozladí. Ale po ročním provozu zjistíte, že jste nemohli udělat lepší rozhodnutí!

špinavé světlo

Jen si představte, že celou směnu bude v chodbičkách rozsvíceno přímým a jasným světlem kruhových zářivek, které nikomu ze zaměstnanců nebude překážkou k tomu, aby mohli mít obě ruce plné. Už nebudou potřebovat jednu ruku ke zhasínání a rozsvěcení. Vy se nebudete zlobit, že zase nezhasli. A Vaše stěny nebudou hyzděny polorozpadlými cedulemi, které stejně nikdo nečte.
I velké a rozlehlé chodby využívají kruhové LED osvětlení!