Firmy

Výhody mladých a starších zaměstnanců 50+

Čas od času se z médií dovídáme, že hůře hledají práci mladí lidé bez praxe a zkušeností, ale naopak i ti dříve narození. Je tomu asi proto, že si tyto skupiny nejsou jisté v konkurenci
s ostatními. Právě proto, že jsou mladí anebo starší. Dle Úřadu práce České republiky bylo v říjnu registrováno 196 518 uchazečů o zaměstnání. Mladí lidé do 29 let tvoří asi pětinu nezaměstnaných a více než čtvrtinu nezaměstnaných lidé 50+.  Zkusme se tedy zamyslet nad výhodami obou skupin, co mohou nabídnout:týmová práce.jpg
 
Výhody zaměstnanců 50 +
 

  • Šediny a vrásky budí respekt, úctu, autoritu a seriózní chování.
  • Starší člověk je sice pomalejší, ale o to uvážlivější a moudřejší.
  • Není již tak zatížen starostmi o rodinu, plně se může věnovat své práci.
  • Má životní zkušenosti, o které se rád podělí. Vidí věci z perspektivy zralého člověka, který prošel již kus cesty životem.

 
Je dobré si uvědomit, že mezi klienty a zákazníky vašich firem jsou i starší lidé, kterým by možná vyhovovala komunikace, způsob jednání a řešení nejrůznějších požadavků právě od jejich vrstevníků – tedy starších.
 
Výhody mladých zaměstnanců
 

  • Mládí znamená perspektivu a dynamičnost.
  • Mladí lidé rádi poznávají a učí se nové věci.
  • Mají v sobě nadšení a vitalitu.
  • Zdravou bojovnost, týmového ducha.

 
Nebojte se zaměstnat mladé lidi bez zkušeností. Jsou plni elánu, mají dostatek sil na zvládnutí nejrůznějších úkolů a povinností pro vaši firmu. Proto spojit nadšené mládí s moudrým stářím se určitě vyplatí.uzavřená dohoda.jpg
 
Každá firma si ale nakonec stejně vybere takové zaměstnance, kteří jí budou plně vyhovovat. O tom není pochyb, tedy hodně štěstí firmám i zaměstnancům.
 
A jaké jsou další možnosti zaměstnání? Je to podnikání. Ti odvážnější si mohou zařídit něco svého, v čem jsou dobří, co jim jde, co je naplňuje a baví. Jako v písničce Jaroslava Ježka a Jana Wericha „Ten umí to a ten zas tohle“.