Nezařazené

Krápníkové jeskyně, Javoříčko a Mladeč


Mladečské jeskyně
Tyto jeskyně se nacházejí u obce Mladeč v Olomouckém okrese v Chráněné oblasti Litovelského Pomoraví. Josef Szombathy (navštívil jeskyně v roce 1881, následně potom i v letech 1904-1905), kurátor sbírky přírodovědného muzea ve Vídni, provedl první průzkumy a učinil zde zásadní archeologické objevy. Byly jde objeveny kostry pravěkých lidí a jejich výtvory, našli se tu i pozůstatky pleistocenních (toho období je významné pro opakování dob ledových) živočichů.
O tyto jeskyně se starala Krajinská muzejní společnost v Litovli, která vystavěla nový vchod do jeskyně a po roce 1921 je otevřela pro veřejnost. Po rekonstrukcích v průběhu let se přírodní podoba jeskyním podařila vrátit až v roce 2003, v roce 2010 se další oprava soustředila na budovu u vchodu do jeskyně.
krápníky v jeskyni
Nyní Mladečské jeskyně patří správě jeskyní České republiky. Jsou přístupné veřejnosti a okruh, který má 380 metrů trvá průměrně 40 minut.
Bylo tu nalezeno přes 100 lidských kostí, to je zhruba 7 až 8 lidí, z toho to vypadá na 1 dítě. Našli se lebky mužů, ty byly nezvykle velké a lebky žen, ty byly velikostí podobné našim. Co se týká nálezů zvířat, můžeme jmenovat medvědy, jeskynního lva, kostry sobů anebo pravěkého bizona.
 
Javoříčské jeskyně
Najdeme je u obce Javoříčko, které leží na střední Moravě nedaleko Litovle. Tyto jeskyně mají překrásnou krápníkovou výzdobu, sama za sebe si myslím, že jednu z nejkrásnějších v České republice. V těchto jeskyních se nachází největší zimoviště Vrápence malého v České republice.
Podzemní prostory této jeskyně mají okolo 6 kilometrů a rozdělujeme je do 3 pater, které mají cca 30metrový rozdíl. Rozdíl výšky patek souvisí s tokem potoka Špraňku v jednotlivých období planety.
·         HORNÍ PATRO – má nejkrásnější krápníkovou výzdobu, trasy jsou rozděleny na dvě úrovně (460/788 metrů). Krápníky vynikají nejvíce v „Suťovém dómu a dómu Gigantů“, najdeme zde i tzv. heliktiti (excentrické krápníky). Nalézá se tu 2 metry dlouhá sintrová stěna, je skoro 0,5 metru široká a pouze 4-5 mm silná.
·         STŘEDNÍ PATRO – není tak bohaté na výzdobu jako patro horní ani co se týká prostor, ty jsou mnohem menší. Obě patra spojují propasti.
·         SPODNÍ PATRO – toto patro není zdaleka prozkoumáno, máme za to, že jsou tam úzké chodby, kterými odtéká potok Špraňk. Nachází se tam ale tzv. Zkamenělý zámek, jeskyně
 krápníkové jeskyně
Jde o velice krásná a naučná místa, snad každý by alespoň jedenkrát za život navštívit krasovou jeskyni. Pokud přemýšlíte, kam s dětmi na výlet, doporučuji právě tyto dvě, Javoříčko i Mladeč jsou v okolí lesů, proto můžete spojit návštěvu i s procházkou po přírodě.