Byt

Vytvořit příjemný domov je možné

Velkým štěstím pro všechny mladé páry bývá získání vlastního bydlení. V této životní fázi většinou vůbec nezáleží na tom, jestli to je byt v rodinném domku či panelové zástavbě. Důležité je soukromí, které jim tímto krokem nové bydlení přináší.
Nový byt v rodinném domku

Jak v rodinném domku

 
Nejjednodušším řešením spolužití mladého páru je možnost bydlení v rodinném domku rodičů jednoho z dvojice. Je to řešení finančně nejméně náročné. Nese sebou ale jiná úskalí. Ne vždycky se podaří vytvořit ideální dvougenerační soužití. Představy rodičů se vždycky nesetkávají s pochopením mladých, kteří si chtějí konečně vytvořit bydlení podle svých představ. Vhodným řešením je vytvoření dvou samostatných vchodů. To zaručuje, že si obyvatelé rodinného domku budou vzájemně dodržovat soukromý prostor dvou bytových jednotek. A k návštěvě se vždycky ohlásí zvonkem u dveří. Usnadní to spolužití a dobré vztahy všem obyvatelům domu. Výhodu tohoto soužití ocení mladý pár po narození potomků. Pomoc babičky a dědy při jejich výchově je k nezaplacení. Pro stárnoucí rodiče je zase příjemná pomoc s těžšími pracemi okolo domu.
Nový byt v rodinném domku

Tak v panelovém bytě městské zástavby

 
Pokud padne rozhodnutí pro bydlení v panelovém domě, bývají ještě před nastěhováním nutné úpravy. Byty v těchto zástavbách byly postaveny v minulém století a většina z nich je ještě dnes vybavena umělohmotnými jádry. To bývá prvním a základním bodem úprav. V panelových zástavbách jsou většinou byty prostorné, nabízí se široké možnosti jejich úprav. Pro mladý pár tak nastává nádherný čas tvoření svého prvního společného bydlení. A protože se každý kvalitní domov musí vždycky budovat s láskou, je potřeba dobře promyslet další kroky. Vzhledem k finanční situaci převážné většiny mladých párů, musí být navíc úpravy bytu ekonomicky únosné. Svépomocí je možné vytvořit prostor k spolužití přesně podle vlastních představ. Ať už zajímavým nátěrem starších kusů nábytků, vytvořením odpočinkového prostoru z upravených palet či vlastnoručně vyrobenými barevně sladěnými dekoracemi. Nejdůležitější je, aby se ve svém novém bytě cítil mladý pár příjemně a spokojeně.