Www

Znáte rozdíly mezi americkou a klasickou hypotékou?

Portfolio bank je velmi rozsáhlé a dvojnásob to platí v případě nabídky nejrůznějších úvěrových produktů. Krom běžného spotřebitelského úvěru se zde můžeme setkat i s hypotékou na rekonstrukci, výstavbu nebo koupi nemovitosti, případně s tzv. americkou hypotékou. Víte, jaký je mezi těmito úvěrovými produkty rozdíl a jak si vybrat ten správný?

  • Účelovost

pracovní dohoda

Běžná hypotéka a tzv. americká se mezi sebou liší víc než dost. Hlavní rozdíl je ale především v jejich účelovosti. Běžná hypotéka je účelovým úvěrem, není tedy možné peníze z něho čerpat dle vlastního uvážení. Veškeré investice je potřeba pečlivě dokládat a přitom ručit nemovitostí. Jak už z názvu vyplývá, hypoteční úvěr na bydlení je možné využít k realizaci vlastního bydlení. Je už pak na samotném žadateli, jakou cestu pro vysněné bydlení zvolí. Oproti tomu americká hypotéka je neúčelovým úvěrem, peníze z ní je tedy možné čerpat na cokoliv – koupě nemovitosti, cestování, studium v zahraničí apod. Americkou hypotéku řada lid volí pro její benevolentnost a jistou dávku pohodlnosti, neboť není zapotřebí dokládat, na co byly peníze z úvěru využity.

  • Úroková sazba

podpis smlouvy

Jak už bylo řečeno, americká hypotéka je neúčelovým úvěrem, právě z tohoto důvodů jí řada lidí upřednostňuje. Je ale potřeba poznamenat, že jistá dávka benevolentnosti ze strany bank je v tomto případě vykoupena vyšší úrokovou sazbou. Ta se pohybuje kolem 3-4%, což je pořád velmi výhodná a vstřícná nabídka ze strany bank. Pokud však porovnáme úvěrovou sazbu u hypotéky na bydlení, která se pohybuje kolem 1,5%, náhle zjistíme, že až tak výhodná není. I nadále se však jedná o výhodnější produkt než běžné spotřebitelské úvěry, kde se úroková sazba pohybuje kolem 10%.

  • Maximální výše půjčené sumy

I v tomto případě se tyto dva úvěrové produkty rozcházejí. Zatímco klasickou hypotéku je možné sjednat až do výše 100% hodnoty zastavěné nemovitostí, v případě americké hypotéky je to jen něco kolem 70%.